Om oss

 

Per Stark, ansvarig pedagog

 

Jag är 43 år och bor i Motala.

Jag har en sambo, en son på 18 år och två bonussöner 24 och 26 år .

Min fritid ägnas åt familjen och golf som är en stor passion.

 

Jobbmässigt valde jag inriktning tidigt i livet och elever i behov av särskilt stöd har blivit min yrkesbana och är fortfarande. Jag läste till barnskötare på gymnasiet och efter det fick jag arbete som elevassistent och arbetade som elevassistent under många år. Jag har på senare år pluggat på universitetet där jag läst specialpedagogik och pedagogik samt flera kurser på specialpedagogiska skolmyndigheten.

Idag arbetar jag som pedagog med elever inom NPF vilket är mitt specialområde.

Min arbetsplats är en högstadieskola och hela vår verksamhet bygger på att vi ska (försöka) att inkludera dessa elever på bästa sätt till den ordinarie undervisningen. Jag är av den åsikten att man ska försöka att i största möjliga mån inkludera eleverna så de inte hamnar i ett ”vi och dom tänk”. Min önskan och strävan i mitt jobb är att skolan är till för alla – en skola för alla.

Detta gäller även min grundsyn på ungdomar i allmänhet, alla ska känna en tillhörighet och känna sig sedda och behövda.

 

Jag vänder mig till privatpersoner och kommuner som behöver akut stöd och även stöd under längre tid. Jag har ett stort nätverk och jag jobbar med familjen som helhet eftersom jag anser att de närmaste runt ungdomen är otroligt viktiga för att få en stabilitet i tillvaron.

En grundtanke är att man måste göra skillnad för att få till en förändring

 

Personlig AB, Tegelviksgränd 33, 591 70 Motala. Vi har F-skattesedel. Organisationsnummer 556312-0855

 

 

 

 

 

Jag kan erbjuda

hjälp och stöd

 

 

 

 

Jag hjälper till att förklara, bygga och förmedla kontakter med myndigheter.