Hem

Man måste göra skillnad för att få till en förändring

Ibland behöver man stöd

 

Vår grundsyn är att familjen är en helhet där alla påverkar varandra. Problem i familjen berör alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete med familjen.

Vi gör inga underverk men att ”komma in” utifrån får ofta en mycket positiv effekt, speciellt då vi inte är någon myndighet som för journaler.

Ofta får man träffa många olika stödpersoner om man har det jobbigt. Vår idé är att man alltid får träffa en och samma person. Vi försöker i alla möten att vara konkreta och ge verktyg så det inte "bara" blir samtal även om samtal självklart är väldigt viktigt.

Vårt arbete bygger på att bygga upp en ”kamratrelation” och utifrån detta nå fram och kunna samtala och knyta upp svårigheter som ofta kan uppstå under tonåren.

 

Självklart har vi tystnadsplikt

 

Cras Aliquet

 

Till dig ungdom

 

– Har du det jobbigt hemma?

– Upplever du att "alla bara tjatar"?

– Kompisproblem

– Svårt att sova

– Trivs inte i skolan

– Känner dig stressad

– Känner dig utsatt

– Upplever att du inte hinner med skolans krav

– Känner du att du blir sittande framför datorn lite väl mycket?

– Hjälp att komma igång med träning eller idrottsaktivitet

– Övningsköra inför körkort, jag följer med på handledarutbildning

– Någon att diskutera med inför gymnasieval

– Jag kan ge dig verktyg för att lättare klara av vardagen

 

 

Morbi Tistique

 

Till dig som förälder

 

Vi träffar föräldrar som känner stor oro för sitt barn eller ungdom. Vi har stort fokus på "hemmasittare". Har du som förälder svårt att få ditt barn/ungdom till skolan? Vi jobbar bla med sociala medier som en brygga att komma tillbaka till skolan

 

– känner du att du har svårt att räcka till som förälder

– upplever du uppgivenhet över att barnen inte lyder eller lyssnar

– Vill du ha hjälp med tydlig gränssättning

– Hjälp med struktur och planering av vardagen

– Motivationsarbete

– Är du förälder till en ungdom med Asperger och vill ha hjälp med tydliggörande och struktur

– Sitter ditt barn/ungdom för mycket framför datorn?

– Få hjälp med avlastning

– Hjälp med internetstruktur

– Gränssättning och vägledning

 

 

Cras Aliquet

 

Vi arbetar tillsammans med HELA familjen

 

Vi arbetar tillsammans med familjen för att en varaktig förändring ska ske

 

– familjen ska kunna kommunicera och komma överens.

– föräldrarna ska finna glädje i föräldraskapet

– föräldrarna ska hitta nya vägar och strategier för att möta sitt barns behov

– barn ska få bearbeta svåra upplevelser.

– familjen ska finna en tydlig struktur, samspel och rollfördelning.

– barn, ungdomar och föräldrar ska stärkas i impuls- och konflikthantering

 

Barnets behov är alltid i fokus i förändringsarbetet

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan erbjuda

hjälp och stöd

 

 

 

 

Jag hjälper till att förklara, bygga och förmedla kontakter med myndigheter

Exempel på saker jag gör

Fika på stan, som ett lätt sätt att umgås

Bowling som ett lättsamt sätt att komma hemifrån och kunna snacka under trevliga omständigheter.

Gocart – alla har inte möjlighet att få prova på olika aktiviteter och då kan man få åka iväg med mig och testa gocart.

Ridning, prova att rida och få en stund tillsammans med hästen. Ett bra sätt att komma iväg hemifrån och bryta negativa tankar.

Promenader bara för att få snacka

Besöka simhallen

Ibland även kortare utflykter

Gå till gymmet tillsammans

Personlig AB, Tegelviksgränd 33, 591 70 Motala. Vi har F-skattesedel. Organisationsnummer 556312-0855